Algemene voorwaarden

Annuleren: Wat afspraken betreft, mocht u niet kunnen komen, dan graag op tijd afmelden. Bij annuleren tot uiterlijk 48 uur van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij annuleren tot 24 uur van te voren wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleren 24 uur van te voren of minder dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Telefonisch/mail overleg:
Voor overleg en korte vragen kunt u me bellen bij voorkeur tijdens kantooruren. Voor overleg langer dan 10 minuten wordt het uur tarief in rekening gebracht. Mocht ik niet aanwezig zijn dan kunt u een bericht inspreken met uw  telefoonnummer, dan bel ik u terug.  De berichten via mail worden regelmatig gelezen, ik ben echter niet altijd in de gelegenheid deze meteen te beantwoorden.

Beroepsvereniging:
Ik ben lid van de beroepsvereniging  LVPW(Landelijke vereniging Psychosociaal Werkenden) en als zodanig weet ik mij gehouden aan de gedragscode die geld voor counselors. Zie www.LVPW.nl, www.RBCZ.nl.

Klachten: Aangesloten bij de  S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Folder wordt uitgereikt bij ondertekenen behandelovereenkomst. U kunt de folder ook downloaden via www.scag.nl.

Afspraken: Cliënt en therapeut gaan deze behandelovereenkomst aan, voor de duur van 4 of 5 consulten. Hierna  vult de cliënt een korte vragenlijst in en worden er verdere afspraken gemaakt over de voorgang ,dan wel beëindiging van de behandeling. De cliënt bevestigd hierbij dat hij de algemene informatie en de klachten regeling heeft ontvangen van de therapeut.
De cliënt ontvangt aan het eind van iedere maand een factuur via mail of per post. Deze dient cliënt zelf te voldoen aan de therapeut alvorens deze kan worden ingediend bij de zorgverzekering.

« terug naar Praktische informatie

Alle rechten voorbehouden © Lifecrystal | Webdesign: WEN Kunst Webdesign