Op weg naar balans

Psychosociale nazorg programma en oncologisch revalidatie

Het aantal mensen dat leeft met kanker en de gevolgen daarvan, neemt voortdurend toe en de gevolgen van de ziekte kunnen ingrijpend zijn. Een goed herstel en een optimale kwaliteit van leven is erg belangrijk en oncologische revalidatie kan u helpen om zowel fysiek, psychosociaal als emotioneel weer in balans te komen.Voor, tijdens en na afloop van de medische behandelingen in het ziekenhuis is het mogelijk om oncologische revalidatie te volgen. Het bewegingsgedeelte is een op maat gerichte revalidatie, afgestemd op wat u wel of niet kan en op de (rest)klachten. Restklachten na de kankerbehandeling kunnen zijn:

 • Vermoeidheid (komt voor bij meer dan 50% van de behandelde kankerpatiënten)
 • Depressieve gevoelens (30 tot 50%)
 • Langdurige klachten (15%)
 • Niet meer kunnen werken (meer dan 30%)
 • Klachten op seksueel gebied (meer dan 50%)

Deze klachten kunnen u behoorlijk hinderen in uw dagelijks functioneren. Van uw persoonlijke verzorging tot het huishouden doen, sporten, uitgaan of werken. Oncologische revalidatie is gericht op het verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van leven. Binnen het programma worden fysieke, psychische en sociale doelen gerealiseerd. Bij een optimale kwaliteit van leven is het naast de fysieke balans van belang om zowel emotioneel als sociaal psychisch de stap te maken naar een goede balans. Dit groepsprogramma wordt bij voorkeur gestart nadat de meeste ziekenhuisbehandelingen achter de rug zijn. Tijdens de behandeling zal alle aandacht en energie nodig zijn om beter te worden. Daarna is er ruimte en tijd voor het tweede gedeelte van het genezingsproces. Waarin aandacht is voor de beleving en wat de gevolgen zijn op langere termijn. Dan komen de vragen wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Het verandert het perspectief van overleven naar leven. Dit proces wordt ondersteund in de nazorg groep van op weg naar balans.

Psychische doelstellingen zijn:
Cognitief: verwerven van inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Het verwerken en leren omgaan
met veranderingen.
Emotioneel: verbeteren van het emotionele functioneren. Het leren omgaan met verdriet, boosheid of angst.
Gedragsmatig: op een functionele manier leren omgaan met de ziekte kanker en de gevolgen daarvan. Communiceren en contact maken.

Sociale doelstellingen zijn:
Herwinnen van het emotioneel evenwicht binnen de relatie en de sociale omgeving
Optimaal hervatten van werk of huishoudelijke taken, vrijetijdsbesteding, rol in het gezin en sociale relaties.

Fysieke doelstellingen zijn:
Het leren (h)erkennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
Het leren omgaan met, verminderen of voorkomen van beperkingen zoals vermoeidheid, angst voor bewegen en eventueel lymfoedeem
Het verbeteren van de kracht en de conditie
Het verhogen van het zelfvertrouwen bij bewegen
Het leren omgaan met beperkingen zowel in de thuissituatie als daarbuiten
Het hervatten van sport- en beweegactiviteiten
Optimaliseren van het inspanningsvermogen om het gewenst activiteitenniveau te bereiken

Informatie programma Op weg naar balans.
Het is mogelijk om alleen het psychosociale of het bewegingsgedeelte te volgen.

Psychosociale gedeelte:

 • Het programma bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van 2 uur.
 • Begeleiding : oncologisch counselor.
 • Frequentie 1 keer per week op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur
 • Individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden.
 • Voorafgaand aan het programma wordt er een intakegesprek gepland.
 • Tijdens en na het programma vinden er evaluaties plaats.
 • Er starten drie groepen per jaar in januari, april en september.
 • De kosten voor de psychosociale bijeenkomsten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.

Voor aanmelden of informatie over het psychosociale gedeelte: Marijke Verhoeven, oncologisch counselor, tel. 06-15614167 of lifecrystal@mvlc.nl

Bewegingsgedeelte:

 • Doorlopend jaarprogramma: u kunt op elk moment instromen.
 • Begeleiding: fysiotherapeuten van Fysiotherapie Cuijk Centrum.
 • Frequentie: 2x per week individueel of in groepsverband.
 • Voorafgaande aan het programma vindt er een intake plaats door de fysiotherapeut.
 • Tijdens en na het programma vinden er evaluaties plaats.
 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden uit de basis- of de aanvullende verzekering.

Voor aanmelden of informatie over het bewegingsgedeelte: Fysiotherapie Cuijk centrum tel. 0485 -313205 of info@fysiotherapiecuijk.nl

 

« terug naar Groepen

Alle rechten voorbehouden © Lifecrystal | Webdesign: WEN Kunst Webdesign